fuchs

Bouw- en sloopafval

Waar bestaat dit uit:

Dit bestaat uit gemengd afval wat bij uw renovatie, verbouwing of sloopproject vrijkomt. 60% van de aangeboden afvalstoffen moet bestaan uit recyclebaar materiaal. Hieronder verstaan wij onder andere steen, metalen, hout, kunststof en karton.Wat mag er absoluut niet in:

Het aangeboden bouw- en sloopafval mag onder geen enkel beding de volgende zaken bevatten: Dakleer, matrassen, asbesthoudende en/of asbestgelijkende stoffen, grond/zand, chemisch afval (met of zonder verpakking) denk hierbij aan kitten, verfresten, purschuim bussen e.d. en vries- en/of koelkasten.