fuchs

Grond

Waar bestaat dit uit:
Dit bestaat uitsluitend uit grond, zand of aarde. Grond moet zintuigelijk als schoon worden gekenmerkt. Dit betekend dat deze afvalstroom wat betreft reuk en zicht als schoon beoordeeld kan worden. Tevens is het voor ons belangrijk te weten dat de partij niet afkomstig is van een (oud-) industriele locatie en dus alleen kan worden ingenomen als dit van een residentiele locatie afkomstig is.

Wat mag er absoluut niet in:
De aangeboden partij grond mag onder geen enkel beding de volgende zaken bevatten: wortelresten, steenresten en/of andere afvalresten. Grond afkomstig van een twijfelachtige locatie wordt enkel ingenomen na bodemonderzoek en juiste analyses. Hiervoor gelden andere tarieven en voorwaarden, hiervoor dient u contact met ons op te nemen.