fuchs

Puin

Waar bestaat dit uit:
Dit bestaat uitsluitend uit steenachtige materialen. Onder deze afvalstroom verstaan wij onder andere: bakstenen, kalkzandsteen, beton (al dan niet met wapening) keramiek, tegels, klinkers, wasbakken en toiletten (ontdaan van kranen, afvoeren e.d.) dakpannen en uitgehard cement.

Wat mag er absoluut niet in:
Het aangeboden puinafval mag onder geen enkel beding de volgende zaken bevatten: gips, gipsplaten, gasbeton, Giboblokken, Ytonblokken, chemisch afval, asbesthoudende en/of asbestgelijkende stoffen, grond/zand en alle andere afvalstromen dan puinafval.